• null

  Wie we zijn?

  Bollard vindt mensen interessanter dan cijfers. Met behulp van onze vaardigheden en ervaring helpen we onze klanten hun dromen en ambities waar te maken. Uw zaken, uw financiën en uw toekomst zijn belangrijk voor ons, en door te begrijpen wat u wilt bereiken, kunnen wij u helpen.

   

  Een zorgeloze boekhouding waarbij alles goed geregeld is? Profiteer van onze expertise in boekhouden en van concurrerende tarieven!

   

  Is uw accountant proactief? Bollard zeker!
  Wordt u behandeld als een nummer? Bollard levert dienstverlening op maat!

   

  Kiest u voor Bollard, dan kiest u voor snelle, heldere & transparante communicatie!

Slim en efficiënt boekhouden met Bollard

Adviseurs en accountants voor het MKB!

Belastingaangiften, belastingadvies en optimalisatie

Goed geregeld met Bollard!

Welkom bij Bollard

Accountants Belastingadviseurs

Wij geloven in eenvoud en willen met een gezonde dosis advies een positieve bijdrage leveren aan het ondernemerschap van onze cliënten. De continue bewegende markt vraagt om innoverende oplossingen en dat bieden wij aan door middel van onze complete dienstverlening voor ondernemers.

Van zelfstandigen zonder personeel tot kleine- en/of middelgrote ondernemingen, van directeur groot aandeelhouder tot firmant en/of maat. Samen met u bepalen wij de koers om u te ontzorgen op het gebied van: boekhouding, de jaarrekening, belastingaangiften en de salarisadministratie. En dat doen wij tegen aantrekkelijke en concurrerende tarieven!

Vertrouwen, integriteit en betrokkenheid is wat u van de professionele adviseurs bij Bollard kunt verwachten. Met onze diepgaande kennis van het MKB, expertise op het gebied van inrichting en geautomatiseerde verwerking van financiële administraties en fiscale wetgeving, zijn wij de expert om u te voorzien van goed en duidelijk advies zonder de persoonlijke omstandigheden uit het oog te verliezen.

Bij u staat de klant centraal en bij ons bent u dat! Daarom investeren wij graag in een hechte en duurzame samenwerking voor de langere termijn en krijgt u vanaf het begin een vast contactpersoon bij ons.

Veelgestelde vragen

1. BTW vrijstelling in de gezondheidszorg

Medische handelingen die gericht zijn op de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens zijn vrijgesteld van btw. Deze vrijstelling geldt voor:

 • medische beroepsbeoefenaren
 • tandartsen en tandtechnici
 • arbodiensten
 • ambulancevervoer
 • verzorging en verpleging in instellingen
 • maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg
 • dagbesteding, arbeidstraining of dagopvang
 • menselijke organen, menselijk bloed en moedermelk

In zijn algemeenheid dient er sprake  te zijn van behandelingen die bedoeld zijn om de gezondheid van een patiënt te beschermen, in stand te houden of te herstellen.

Er zijn een aantal bijzondere gevallen:

 • Artsen zijn vrijgesteld voor alle behandelingen die zijn gericht op de bescherming van de gezondheid van de patiënt. Hieronder vallen ook alternatieve behandelingen.
 • Voor de toepassing van de vrijstelling maakt het niet uit of de medische beroepsbeoefenaar bij het verrichten van de diensten onder leiding en toezicht staat van een andere medische beroepsbeoefenaar.
 • Diensten uitgevoerd door een derde (geen medische beroepsbeoefenaar) kunnen onder de vrijstelling vallen als deze diensten een onlosmakelijk onderdeel zijn van een medische behandeling die in zijn geheel gezien een therapeutisch doel heeft.

Voorbeelden van medische diensten die niet onder de vrijstelling vallen en dus met btw zijn belast:

 • Medische verklaringen, medische onderzoeken of medische deskundigenrapporten over aansprakelijkheid, schaderaming of medische beroepsfouten, voor personen die iemand aansprakelijk willen stellen, of voor de toekenning van een oorlogspensioen of een invaliditeitsuitkering.
 • Onderzoek naar kwaliteitsnormen in de gezondheidszorg.
 • Het op verzoek van derden verrichten van medisch onderzoek van personen en het afnemen van bijvoorbeeld bloed voor het testen op ziekten. Bijvoorbeeld voor het afsluiten van een levensverzekering. Voorwaarde hierbij is dat deze handelingen hoofdzakelijk bedoeld zijn om verzekeraar te informeren, en niet om ziekten op te sporen.
 • Groepsbehandelingen, tenzij binnen die behandeling iedere persoon wordt behandeld voor zijn of haar specifieke stoornis of beperking.
 • Rijbewijs- en medische keuringen.
 • Meewerken aan onderzoeken in opdracht van de farmaceutische industrie.
 • werkzaamheden van een psycholoog op het gebied van relatietherapieMedische handelingen die gericht zijn op de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens zijn vrijgesteld van btw. Deze vrijstelling geldt voor:
 • medische beroepsbeoefenaren
 • tandartsen en tandtechnici
 • arbodiensten
 • ambulancevervoer
 • verzorging en verpleging in instellingen
 • maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg
 • dagbesteding, arbeidstraining of dagopvang
 • menselijke organen, menselijk bloed en moedermelk

In zijn algemeenheid dient er sprake  te zijn van behandelingen die bedoeld zijn om de gezondheid van een patiënt te beschermen, in stand te houden of te herstellen.

Er zijn een aantal bijzondere gevallen:

 • Artsen zijn vrijgesteld voor alle behandelingen die zijn gericht op de bescherming van de gezondheid van de patiënt. Hieronder vallen ook alternatieve behandelingen.
 • Voor de toepassing van de vrijstelling maakt het niet uit of de medische beroepsbeoefenaar bij het verrichten van de diensten onder leiding en toezicht staat van een andere medische beroepsbeoefenaar.
 • Diensten uitgevoerd door een derde (geen medische beroepsbeoefenaar) kunnen onder de vrijstelling vallen als deze diensten een onlosmakelijk onderdeel zijn van een medische behandeling die in zijn geheel gezien een therapeutisch doel heeft.

Voorbeelden van medische diensten die niet onder de vrijstelling vallen en dus met btw zijn belast:

 • Medische verklaringen, medische onderzoeken of medische deskundigenrapporten over aansprakelijkheid, schaderaming of medische beroepsfouten, voor personen die iemand aansprakelijk willen stellen, of voor de toekenning van een oorlogspensioen of een invaliditeitsuitkering.
 • Onderzoek naar kwaliteitsnormen in de gezondheidszorg.
 • Het op verzoek van derden verrichten van medisch onderzoek van personen en het afnemen van bijvoorbeeld bloed voor het testen op ziekten. Bijvoorbeeld voor het afsluiten van een levensverzekering. Voorwaarde hierbij is dat deze handelingen hoofdzakelijk bedoeld zijn om verzekeraar te informeren, en niet om ziekten op te sporen.
 • Groepsbehandelingen, tenzij binnen die behandeling iedere persoon wordt behandeld voor zijn of haar specifieke stoornis of beperking.
 • Rijbewijs- en medische keuringen.
 • Meewerken aan onderzoeken in opdracht van de farmaceutische industrie.
 • werkzaamheden van een psycholoog op het gebied van relatietherapie
 • onderzoek door psychologen of psychiaters naar een psychische oorzaak bij verdachten in een strafzaak op verzoek van het Openbaar Ministerie of de rechter.
 • Leveringen van tandprothesen door een handelaar in prothesen niet zijnde een tandarts of tandtechnicus.

2. Goodwill bij overdracht

Goodwill is de contante waarde van de overwinst van een onderneming en onder overwinst wordt verstaan de genormaliseerde jaarwinst verminderd met een reële arbeidsbeloning voor de ondernemer en een vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal.

Je hebt concreet iets te maken met goodwill wanneer je een onderneming overneemt of wanneer je bedrijf overgenomen wordt. Er dient aandachtig te worden onderzocht welk type goodwill van toepassing is. Wanneer er sprake is van ondernemingsgoodwill profiteert de overnemende partij daarvan. In het geval er sprake is van persoonlijke goodwill ligt dit mogelijk anders, omdat die goodwill kan verdwijnen als persoon niet meer werkzaam is bij de ondernemenig die is overgenomen door de overnemende partij.

Goodwill is op verschillende methoden te berekenen en in bijzonder dient, zoals hiervoor aangegeven, bij het bepalen van de goodwill in oogschouw worden genomen of er sprake is van ondernemingsgoodwill en/of persoonlijke goodwill. Daarnaast is het belangrijk om op de hoogte te zijn wat in de branche gebruikelijk is. Je kunt bijvoorbeeld voor een tandartspraktijk een uitgebreide goodwill berekening laten maken, maar als merendeel van goodwill transacties binnen de mondzorg op basis van een prijs per patiënt wordt overeengekomen tussen partijen, waarom dan moeilijker maken dan het  is.

Voor de overnemende partij vormt (betaalde) goodwill een investering die volgens de fiscale regels in tenminste tien jaar dient te worden afgeschreven. Voor de verkopende partij vormt de verkochte goodwill een onderdeel van de stakingswinst. Afhankelijk van de hoogte van de stakingswinst is hierover inkomstenbelasting verschuldigd.

Wanneer de goodwill van de overnemende partij door een bancaire lening is gefinancierd. Is het goed om te weten dat een bankinstelling over het algemeen een looptijd aangaat die korter is dan de tien jaar waarin de goodwill minstens wordt afgeschreven. Een looptijd van vijf tot zeven jaar is gebruikelijk binnen de gezondheidszorg.

3. Handhaving wet DBA

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) verving op 1 mei 2016 de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie).

Deze wet is in het leven geroepen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Sinds 1 mei 2016 zijn zowel zzp’ers als opdrachtgevers verantwoordelijk voor de relatie die zij met elkaar aangaan. Samen bepaalt u of er sprake is van loondienst. In veel gevallen zal het duidelijk zijn dat er geen sprake is van loondienst (dienstbetrekking). In het geval van loondienst wordt een opdrachtgever de werkgever en de zzp’er de werknemer. De opdrachtgever moet in dat geval loonheffingen inhouden. Dit kan gevolgen hebben voor de ondernemersaftrek.

De opschorting van de handhaving word nogmaals verlengd, ditmaal tot in ieder geval de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving op 1 januari 2020. Momenteel wordt de huidige wetgeving gehandhaafd bij ernstige gevallen van kwaadwillenden. In de 20e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst van 29 november 2017 staat dat er elf gevallen zijn waar mogelijk sprake is van een kwaadwillende.

Vanaf 1 juli 2018 zal het begrip van kwaadwillende worden verbreed. Hiervoor dient sprake te zijn van een (fictieve) dienstbetrekking, evidente en opzettelijke schijnzelfstandigheid. Als hieraan wordt voldaan, kan de Belastingdienst naheffingsaanslagen loonheffingen of correctieverplichtingen opleggen. Na 1 juli 2018 zal het nog anderhalf jaar duren voordat de opvolger van de Wet DBA in werking treedt; daarna zal er nog enige tijd overheen gaan voordat de Belastingdienst zal handhaven. Door de verruiming van het begrip ‘kwaadwillende’ kan in situaties waarin partijen een oneigenlijk concurrentievoordeel hebben met het (ten onrechte) contracteren van zzp’ers, de huidige wetgeving worden gehandhaafd. Hierbij wordt tegemoetgekomen aan de wens om mogelijke schijnzelfstandigheid aan te pakken.

In het regeerakkoord 2017 – 2021 van het nieuwe kabinet is het voorstel opgenomen om de wet DBA te vervangen. De contouren van de nieuwe wet zijn bekend, de ingangsdatum niet. Tot het in werking treden van de nieuwe wet blijft de wet DBA van kracht.

4. Investeringsaftrek (KIA/EIA/MIA)

Wanneer je als ondernemer op jaarbasis minstens € 2.300 investeert in nieuwe of 2e hands bedrijfsmiddelen kun je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

De KIA waarop je in een jaar recht hebt, wordt in de aangifte inkomstenbelasting over dat jaar in mindering gebracht van de fiscale winst. Hierdoor is er minder inkomstenbelasting verschuldigd. De hoogte van de KIA hangt af hoeveel er in een jaar is geïnvesteerd.

Is het bedrijfsmiddel dat is geïnvesteerd nog niet in gebruik genomen en ook nog niet helemaal betaald? Dan kun je alleen KIA krijgen voor het bedrag dat in dat jaar is betaald.

Wanneer je investeert als ondernemer in een nieuw bedrijfsmiddel dat voorkomt op de Energie- of Milieulijst dan levert dat extra fiscaal voordeel op, mits het investeringsbedrag hoger is dan € 2.500. Voor een bedrijfsmiddel uit de Energielijst, kom je in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA), waarmee 55,5% van het investeringsbedrag extra in mindering op de fiscale winst wordt gebracht.

Investeer je in een bedrijfsmiddel dat voorkomt op de Milieulijst, dan heb je recht op de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Afhankelijk van de categorie waarin de milieu-investering valt, kun je tot maximaal 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst.

Een combinatie van EIA en MIA is niet mogelijk en let op dat bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA of de MIA binnen drie maanden na opdracht tot levering moet worden aangemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Waarom kiest u voor Bollard?

Proactief !

Altijd op de hoogte.

Wordt u behandeld als een nummer?

Duurzame samenwerking!

Maatwerk!

Bij ons bent u geen nummer

24/7 online toegang via klantenportaal

Volledig ontzorgd! Door onze fullservice

Ons team

Onbezorgd ondernemen met Bollard

Het beste financiële advies en ondersteuning van experts in de accountancy

Deskundig

Met Bollard kunt u vertrouwen op jarenlange expertise, een goede dienstverlening en bovenal ervaring. Reeds tientallen jaren hebben wij bewezen dé deskundige partner van ondernemingen in het MKB te zijn. Dankzij onze kennis en ervaring van diverse sectoren in het MKB zijn wij een ervaren gesprekspartner.

Daadkrachtig

De medewerkers bij Bollard houden van hun vak en met kennis en daadkracht leveren wij een concrete bijdrage aan succesvol ondernemerschap. Wij zeggen altijd wat we doen en bovenal doen wij wat we beloven!

Doeltreffend

Met doeltreffende wijze boeken wij resultaten waar u mee verder komt, zonder u daarbij onnodig te belasten met allerlei administratieve zaken. Voor de gedreven ondernemer leveren wij online adviesdashboards voorzien van managementinformatie en KPI’s.

Duurzaam

Wij werken volledig digitaal en zijn experts in softwarepakketten als Exact Online, Twinfield, Cash, Basecone, Visionplanner en NMBRS. Dat is niet alleen efficiënt, maar ook ter voorkoming van onnodige ontbossing van onze mooie natuur.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Laatste nieuwsberichten

Van Rij stuurt wetsvoorstel box 3 naar Raad van State

Vlak voor hij afzwaait heeft demissionair staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) zijn wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3 naar de Raad van State gestuurd.   Hiermee wil Van Rij bewerkstelligen dat er per 1 januari 2027 een nieuw stelsel is dat belasting gaat heffen op het werkelijk behaalde rendement op vermogen (box 3). Het is aan […]

Lees meer

Van Rij: ‘Spaarders in box 3 mogen oordeel Hoge Raad niet afwachten’

De arresten van de Hoge Raad van 6 juni zijn ook van toepassing op de definitieve aanslagen voor spaarders box 3 2023, zegt het ministerie van Financiën. In de Kamerbrief van 15 april 2024 staat dat de Belastingdienst het opleggen van de definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2023 zal aanhouden. Het gaat dan, net zoals voor belastingjaar […]

Lees meer

Wetsvoorstel meer duidelijkheid over werken met en als zelfstandige naar Raad van State

Minister Van Gennip van SZW heeft het wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR) naar de Raad van State gestuurd. Wanneer mag werk door een werknemer worden gedaan en wanneer door een zelfstandige? In veel gevallen is dat duidelijk, maar niet altijd. Het kabinet wil de regels hierover verduidelijken. In het wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties […]

Lees meer

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Bel nu (070) 350 86 24 of klik op onderstaande button en wij bellen u terug!